Werkvormen

 
  home lespakket Pelikinospellen de makers bestellen nieuws contact  
Introductie
Uitgangspunten
Thema's
Samenstelling
Werkvormen
Ouders
De DUTCH-procedure
De werkvormen zijn gebaseerd op de vreemde taal- didaktiek.  Dat houdt in: veel spelvormen, liedjes en  eenvoudige dialoogjes.  De eerste vier thema’s zij n helemaal opgezet volgens De Total Physcal Reposnse (taal leren door handelen)  Pelikino biedt hiervoor een eenvoudig toe te passen instrument, namelijk: de DUTCH-procedure.

D = demonstreren                                        
U = uitstellen
T = test
C = combineren
H = herhalen


Stap 1: Demonstreren
De opdracht wordt gegeven en tegelijkertijd gedemonstreerd. Leerlingen kunnen of observeren of tegelijkertijd meedoen. Dit wordt enkele keren herhaald totdat de leerlingen de associatie tussen de opdracht en de handeling gemaakt hebben.
 
  
Stap 2: Uitstellen
De opdracht wordt gegeven, maar de demonstratie wordt uitgesteld om te zien of de leerlingen de handeling zelf uit kunnen voeren.

Stap 3: Testen
Alleen de opdracht wordt gegeven. De handeling wordt dus niet meer voorgedaan, waardoor er even een moment van spanning ontstaat. Het nadoen van de leerkracht of het meedoen met de leerlingen gaat dus nu over in zelf doen. Door middel van individuele beurten kan de leerkracht nagaan of er werkelijk sprake is van zelf kunnen.

Stap 4: Combineren
Bekende woorden worden in nieuwe opdrachten gebruikt.

Stap 5: Herhalen en integreren

Stap 1 tot en met 4 worden herhaald met toevoeging van nieuwe woorden.
 
 
Andere werkvormen
 
Doeliedjes
Kwartetspel en andere taalspelen
Poppenkast
Verteltafel/koffer
Expressie/knutselen
Interactief voorlezen
Pantonime
Stap 1: Demonstreren

Stap 2: Uitstellen

Stap 4:Combineren

Stap 5:Herhalen

Stap 3:Testen

     
Developed with QwikZite (version 1.12)