Uitgangspunten

 
  home lespakket Pelikinospellen de makers bestellen nieuws contact  
Introductie
Uitgangspunten
Thema's
Samenstelling
Werkvormen
Ouders
 • Met een receptieve woordenschat van ruim 1600 woorden wordt een belangrijke basis gelegd voor het leren van vreemde talen.
 • Meerdere vreemde talen tegelijkertijd ondersteunen elkaar, mits de begrippen in de moedertaal bekend zijn.
 • Kinderen kunnen al op jonge leeftijd vreemde talen onderscheiden mits deze talen niet door dezelfde personen gehanteerd worden.
 • De rechter hersenhelft (vooral kleur, vorm en beweging) is een belangrijke ingang voor het leren van vreemde talen.
 • De zogenaamde “stille periode” moet gerespecteerd worden.
 • De instructie moet duidelijk en beknopt zijn.
 • Er moet ruimte zijn voor veel en gevarieerd herhalen.
 • Begrijpen komt voor spreken.
 • Leren is spelen en spelen is leren.
 • De taalontwikkeling binnen een groep varieert, dus moet er aandacht zijn voor differentiatie.
 • Kinderen leren samen en van elkaar.
 • Jonge kinderen leren door te doen.
 • Het materiaal moet aansluiten bij de leefwereld.
 • De school alleen biedt niet genoeg ruimte voor een groot taalaanbod. Daarom is het belangrijk de ouders bij het programma te betrekken.
Wie gaat er mee naar de speeltuin?

3xM

3xM Material + Mayornan + Maestronan = Motivashon

(27-11-2011)
     
Developed with QwikZite (version 1.12)